Winter 2018

Airconditioning, Warmtepompen en subsidies

Subsidies

Om energie te kunnen besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen, gaat de overheid de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte verwarmd worden. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.


Voorwaarden voor particulieren

 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend;
 • Het apparaat is bij de aanvraag van de subsidie al betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betalingsbewijs. Het is uw eigendom;
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Voorwaarden voor bedrijven

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u een subsidie aanvraagt;
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd;
 • U bent eigenaar van de investering;
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen;
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik;
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen kunnen deze subsidie niet aanvragen.

ISDE 2017


Warmtepompen: 

De categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler zijn vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen:

 • tot 3,5 kW: € 1.000
 • Van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
 • Van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 

 


Biomassaketel: 

Het basisbedrag is verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW is verhoogd:

 • Tot en met 40 kW: € 2.500 
 • Vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.

 


Zonneboiler: 

De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is verhoogd:

 • De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
 • Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

 


 

Voor meer informatie kunt u naar de volgende websites gaan:


 

https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-ISDE-particulieren